Indretning af virksomheder og institutioner

und so weiter rådgiver om alle designmæssige og byggetekniske forhold vedrørende
indretning og ombygning af lokaler og bygninger, der danner rammen om menneskers
arbejdsliv.

und so weiter varetager indretning, projektkoordinering og design. Vi er med fra de
første idéoplæg til aflevering af projekt. Dette indebærer behovsanalyser, udvikling af
idéer og løsningsforslag, opstilling af tilbud, design af specialinventar, farve- møbel- og
materialeforslag samt kontakt til håndværkere og leverandører.

Vi bestræber os på at få den fulde indsigt i vore kunders organisation, arbejdsgange
og virksomhedskultur, så de fysiske rammer harmonerer hermed. Samtidig tilstræber
vi, at indretningen stemmer overens med virksomhedens profil. Denne overensstem-
melse er und so weiter’s designmæssige rettesnor.